Az ELTE BTK Francia Tanszéke hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a hazai egyetemek és főiskolák francia tanszékeivel. Ennek legjelentősebb eseménye a kétévente megrendezésre kerülő ún. Journées d’études françaises többnapos országos konferencia, melyen minden magyarországi francia tanszék képviselői részt vesznek, és ahol ily módon lehetőség nyílik az egyes testvérintézményekben folyó tudományos kutatások megismerésére. Az első találkozót az ELTE szervezte 1996-ban. Debrecen (1998) és Pécs (2000) után, a soron következő - immár negyedik - konferenciának az egri Eszterházy Károly Főiskola adott otthont 2002 februárjában.

Az elhangzott előadások nyomtatott formában, szakfolyóiratokban is megjelennek: az 1996-os budapesti konferencia anyaga a tanszék saját kiadványában, a Revue d’Études Françaises első számában, 1997-ben látott napvilágot.

Tanszékünknek kiváló a kapcsolata továbbá a magyarországi francia tanulmányok koordinálására és fejlesztésére létrehozott Egyetemközi Francia Központtal (CIEF), mellyel közösen számos tudományos összejövetelt (konferenciákat, előadásokat) rendezett és rendez.

A budapesti egyetem francia tanszéke - a szak jellegéből következően - már megalakulása óta alakítja és ápolja külföldi kapcsolatait. Ezek legelső formája a francia anyanyelvű oktatók több évre szóló meghívása volt, már a XVIII. század végétől. Hivatalos, kétoldalú államközi szerződés 1962 óta szabályozza a franciaországi oktatók budapesti tevékenységét. 1990-től kezdődően az addig egy francia anyanyelvi lektor mellé további két lektor érkezett, részben a magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium, részben a belga állam támogatásával. A szerződéses oktatók mellett a tanszék rendszeresen hívott meg egy-egy előadásra nagynevű francia vendégprofesszorokat (pl. Georges Duby, Alain Rey, Bernard Cerquiglini, Jean-Yves Tadié, Yves Giraud). Ezzel egyidőben hazai oktatók is lehetőséget kaptak külföldi, elsősorban franciaországi egyetemeken tartandó előadásokra. Az oktatók cseréjén túl a nemzetközi kapcsolatok fontos eleme a hallgatók egyre gyakoribb, hosszabb-rövidebb időre szóló külföldi ösztöndíja is.

Az utóbbi tíz év alatt az ELTE Francia Tanszékének külföldi kapcsolatai még intenzívebbé váltak. Az ország nyitottságával lehetővé, és egyben szükségessé is vált az egyre gyakoribb tanár- és diákcsere.

Elsősorban az oktatókat érintik a személyes, szakmai jellegű kapcsolatok (például nemzetközi tudományos társaságokban való tagság). A külföldi kapcsolatok döntő többségét azonban az intézményi - egyetemi, illetve tanszéki - szintű együttműködések alkotják. Az ELTE azon intézményes kapcsolatai közül, melyek érintik a Francia Tanszéket, kiemelhető a Római Egyetemmel, valamint néhány németországi egyetemmel (Hamburg, Heidelberg, Bamberg) fenntartott kapcsolata. A tanszék saját nemzetközi kapcsolatai közül talán a legfontosabbak az ún. testvérintézményi kapcsolatok (jumelage), a Paris III (Sorbonne Nouvelle) és a dijoni Université de Bourgogne egyetemekkel. E két - aláírt szerződésen alapuló - együttműködésen kívül kiváló viszonyt ápolunk a Paris V, Paris VII, Paris VIII és Paris X egyetemekkel is. Hosszú évek óta különlegesen jó együttműködés alakult ki a fribourg-i egyetemmel (Svájc), melynek köszönhetően több hallgatónk hosszabb időtartamú és nagyon elmélyült képzést nyújtó ösztöndíjban részesülhet.

Az intézményi kapcsolatok újabb formája a nemzetközi szervezetek, nevezetesen az Európai Unió által támogatott együttműködések. Ide tartozik az 1990-es évek elejétől létező TEMPUS-kapcsolat, amely lehetővé tette, hogy magyar hallgatók egy szemesztert tölthessenek a Paris III (Sorbonne Nouvelle) egyetemen, illetve a brüsszeli ULB-n (Université Libre de Bruxelles). Ennek befejeződésével, néhány éve a tanszék bekapcsolódott a szintén uniós ERASMUS programba, melynek keretében nemcsak magyar diákok utazhatnak Franciaországba, hanem tanárok is, sőt francia hallgatók és oktatók is érkeznek tanszékünkre. Ez utóbbi program még kiterjedtebb együttműködést tesz lehetővé, újabb egyetemek, mint Angers, Bordeaux, Rouen vagy Toulon bekapcsolódásával.

   E-mail a tanszéknek
    1088 Budapest

    Múzeum krt. 4/c
    Tel.: (+36 1) 411 6571
    Fax: (+36 1) 411 6569

Présentation en français
ELTE Bölcsészettudományi Kar
Neptun
ETR
ELTE-telefonkönyv
CODHIL
Vajda András Kör