Revue d'Études françaises  legújabb (13.) száma:
Le roman français et hongrois dans les années 1930-1960


Célkitűzések
Az ELTE BTK Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszéke és az ELTE égisze alatt működő Centre Interuniversitaire d'Études Françaises (CIEF – Egyetemközi Francia Központ) 1996 óta jelenteti meg a Revue d’Études Françaises című francia nyelvű tudományos szakfolyóiratot. 2009-óta a Revue d’Études Françaises-t a magyar egyetemek francia tanszékeinek közös folyóirataként adja ki az Egyetemközi Francia Központ a Budapesti Francia Intézet és (2011-óta) az Archives et Musée de la Littérature (Brüsszel) támogatásával. Az évente megjelenő – és a CIEF honlapján (http://cief.elte.hu) is elérhető – kiadvány a francia nyelvű felsőoktatás, a francia és frankofón kutatások tudományos fóruma kíván lenni, amely egyaránt nyitott mind a hazai, mind a külföldi francia civilizációtörténeti, irodalmi és nyelvészeti kutatások képviselői előtt. A folyóiratban a francia civilizáció, irodalom és nyelvészet egy-egy aktuális témakörét átfogó tudományos kollokviumok előadásainak válogatott anyaga, a hazai és külföldi francia szakos kollégák időszerű tanulmányai és recenziói, valamint a hazánkba látogató francia és frankofón országokbeli egyetemi oktatók és tudományos kutatók magyarországi egyetemeken tartott előadásai kerülnek közlésre. Ezenkívül publikálási lehetőséget biztosít a fiatal pályakezdők és kutatók (PhD-ösztöndíjasok) számára is, akik a hazai francia nyelvű kiadványok kis száma miatt gyakran publikálási nehézségekbe ütköznek.

Publikációs irányok
A közlésre szánt tanulmányok és recenziók jellegét illetően nincsenek tematikai és módszertani korlátozások, mindössze a tudományos igényesség és a kifogástalan francia nyelvűség kritériumának való megfelelés mércéjét kívánjuk alkalmazni. Ennek értelmében a folyóirat egyaránt közöl tanulmányokat és recenziókat a francia nyelvoktatás és szakmódszertan elméleti és gyakorlati kérdéseiről, a francia civilizációtörténet egy-egy jelentős periódusát és irányzatát elemző kutatás eredményéről, a francia nyelvészet, nyelvelmélet, lexikológia és frazeológia jelenlegi irányzatairól, kutatási módszereiről és eredményeiről, valamint a francia irodalomelméleti, irodalomtörténeti, mítoszkritikai, narratológiai, poétikai, retorikai, szövegelméleti stb. kutatások területéről. A folyóirat természetesen a filozófiai, eszmetörténeti és esztétikai jellegű tanulmányok közlése elől sem zárkózik el.

Szerkesztőség
A szerkesztőség tagjai a hazai francia tanszékek jelentős tudományos eredményeket elért és tudományszervezői elismertséget szerzett oktatói, valamint a francia és frankofón felsőoktatás és tudományos élet kiemelkedő képviselői. 2004 óta – Szabics Imrét követően – Karafiáth Judit a folyóirat főszerkesztője.
A publikálásra szánt kéziratokat a szerkesztőségbe (ELTE Egyetemközi Francia Központ, 1088 Bp. Múzeum krt. 4/F; email: cief@btk.elte.hu) vagy a főszerkesztő emailcímére (karafiath.judit@btk.elte.hu) kell eljuttatni. További információ: http://cief.elte.hu/Espace_recherche/Consignes.pdf.


A folyóirat terjesztésében részt vesz az Országos Széchényi Könyvtár, a Balassi Kiadó és a párizsi Librairie - Éditions Touzot.
A megjelent számok anyaga elérhető a CIEF honlapjáról.


   E-mail a tanszéknek
    1088 Budapest

    Múzeum krt. 4/c
    Tel.: (+36 1) 411 6571
    Fax: (+36 1) 411 6569

Présentation en français
ELTE Bölcsészettudományi Kar
Neptun
ETR
ELTE-telefonkönyv
CODHIL
Vajda András Kör