Üdvözöljük honlapunkon!

Tanszékvezető:  dr. Horváth Krisztina  egyetemi docens

Intézetigazgató
dr. Horváth Krisztina  egyetemi docens

Titkárság: Gulyásné Juhász Éva 


A Francia Tanszék francia nyelvészeti, irodalmi és művelődéstörténeti képzést nyújt alap- (BA) és mester- (MA) szinten, továbbá doktori képzést (PhD) biztosít az erre vállalkozók számára.

A    K    T    U    Á    L    I    S


Októberi programok

Hallgatónk, Márkus Virág első helyezést ért el
a Partiumi Tudományos Diákköri Konferencián.
Gratulálunk!
Oklevél

Tanszékünk volt hallgatója,
Arató Anna
Le narrateur et ses fonctions dans « La Manekine » de Philippe de Rémi
című dolgozatával az Országos Tudományos Diákköri Konferencián
első helyezést
ért el.
A dolgozat elkészítésében segítette témavezetője:
Dr. Kiss Sándor
Gratulálunk!


Új  frazeológiai szótár
Bárdosi Vilmos, M. I. González Rey
Dictionnaire phraséologique thématique français-espagnol

Tasnádi Petra,
tanszékünk másodéves hallgatója
a „Chansons sans Frontières” elnevezésű nemzetközi versenyen
a zsűri „Coup de coeur du grand jurykülöndíját kapta az alábbi költeményéért.
Szívből gratulálunk!
Couplet 1 :
Je me réveille sur un banc
Je tressaille quand le vent
Caresse ma joue, et je sens
L'odeur vive d'un monde naissant
Oui, c'est sans doute le printemps
Alors je lève le camp
Des pays inconnus m'appellent
Je veux essayer mes ailes
Regarde, elles sont toutes nouvelles !
Mon cœur est rempli d'soleil
Mais hélas, je me rappelle
De mes joies d'hier infidèles
Je sais bien qu'un jour cruel
Mes peines chassées se rebellent

Refrain:
Et même si la vie me fuit,
Je veux saisir l'infini
Avec les mots démodés
De mes vieilles mélodies
Décomposées, recomposées,
J’apprends à ne pas oublier
La promesse  oui, je la suis
Je sais que c'est sous la pluie
Qu'enfin elle s'épanouit

Couplet 2 :
L’été m'accable de ses fruits
J'veux en goûter, moi aussi
Mais une voix en moi me dit :
« Gare à la tête, ma chérie!
Tu la perds si tu m'oublies! »
Mais où est la sortie ?
Quand la nuit je ferme les yeux
Je rêve trop et je dors peu
L';été me couvre de ses feux
La passion me tire les ch'veux
Je danse juste au milieu
De ces regards curieux
Oh, les pieds me brûlent si fort,
Pourquoi je n'sors pas du port ?

Couplet 3 :
Rêvassant dans l'air atone,
Je flotte sur les feuilles d'automne
Mon cœur bat plus lentement
Tout ira bien. Oui, mais quand ?
Oh, mon Dieu, je voudrais tant
Disparaître doucement
À l'arrivée de l'hiver,
Je suis toute seule sur la Terre
Le ciel me guette menaçant
Et raille mon chant innocent
Le noir sévère pèse sur moi
Il fait froid, où sont tes bras ?
J'en ai assez, je n'veux pas
Me lever demain sans toi

A Grande Dictée 2012 verseny
hallgatói kategóriájában nagyon szépen szerepeltek a Tanszék hallgatói. Az első tíz helyezett közül hét az ELTE Francia Tanszékén tanul. Nekik is szívből gratulálunk! Részletek: http://cief.elte.hu/
1. KUN János Róbert, ELTE, Budapest
2. TUZA Ágnes, Corvinus, Budapest
3. DARÓCZY Gyöngyi, Debreceni Egyetem
4. TASNÁDI Petra, ELTE, Budapest
5. VASS Bálint, ELTE, Budapest
6. SZIRÁNYI Viola, ELTE, Budapest
7. TÓTH Eszter, Budapesti Gazadsági Főiskola, Budapest
8. TORDAI Vera, ELTE, Budapest
9. CSÁNYI Veronika, ELTE, Budapest
10. MARKOS Éva, ELTE, Budapest

Nicolas Sarkozy,
a Francia Köztársaság elnöke
2011. április 13-i dekrétumában


dr. Bárdosi Vilmos
egyetemi tanárt
,

az ELTE BTK Romanisztikai Intézetének igazgatóját,
a Francia Tanszék vezetőjét,
számos francia nyelvészeti mű és szótár szerzőjét,
a francia-magyar tudományos, oktatási és kulturális kapcsolatok fejlesztése, valamint a francia nyelv és kultúra magyarországi terjesztése érdekében évtizedek óta kifejtett sikeres munkája elismeréseképpen

a Francia Becsületrend Lovagi fokozata
kitüntetésben részesítette.


Magyarországon ebben a magas francia kitüntetésben egyetemünk
olyan kiemelkedő személyiségei részesültek már, mint Eötvös Loránd, Gombocz Zoltán, Echkardt Sándor, Gyergyai Albert, Kelemen Tiborné, Harmathy Attila, Mádl Ferenc, Szabó Miklós.

A kitüntetést Őexcellenciája René Roudaut, a Francia Köztársaság magyarországi nagykövete adta át 2011. július 20-án a nagykövetség rezidenciáján Bárdosi professzor úrnak.

         


Tanszékünk hallgatója,
Szabó Marcell
Parole fragmentaire et dialogicité dans les oeuvres d'Edmond Jabès
c. dolgozatával az Országos Diákköri Konferencián
első helyezést
ért el.
A dolgozat elkészítésében segítette:
Tóth Réka
Gratulálunk!

A TINTA KÖNYVKIADÓ ÚJDONSÁGA!

Bárdosi Vilmos

Francia-magyar
Részletek     tematikus szólásszótár    
Ízelítő
Szólásmagyarázatok és gyakorlatok
megoldókulccsal

-o- ...Tovább az interjúhoz... -o-

Az MTA Modern Filológiai Társasága, a nyelvtudomány terén kifejtett tevékenysége elismeréseként 2009-ben

B á r d o s i   V i l m o s
egyetemi tanárnak ítélte oda a
Pro Neophilologia in Hungaria

érdemérmet, amelyet a Társaság az ELTE BTK-án 2009. június 24 – 25-én megrendezett konferenciáján adott át a díjazottnak Nyomárkay István professzor úr, a társaság elnöke.
Gratulálunk!

Tanszékünk hallgatója,
Kovács Máté
L'héritage linguistique du francoprovençal.
Sur les traces d'un patois beaujolais
(A frankoprovanszál nyelvi öröksége. Egy beaujolais-i tájnyelv nyomában)
c. dolgozatával az Országos Diákköri Konferencián
első helyezést
ért el.
A dolgozat elkészítésében segítette:
dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár
Gratulálunk!

   E-mail a tanszéknek
    1088 Budapest

    Múzeum krt. 4/c
    Tel.: (+36 1) 411 6571
    Fax: (+36 1) 411 6569

Présentation en français (pdf)

1775-2010
A franciaoktatás 235 éve az ELTE-n
235 années d’enseignement du français à l’Université de Budapest
(pdf)

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Neptun
ETR
ELTE-telefonkönyv
CODHIL
Vajda András Kör

Francia Szakos Hallgatói Érdekképviselet (E-mail)

Karakai Imre
Francia nyelvtan magyaroknak
Letölthető
(a szerző szíves engedélyével)
Emlékezés
Süpek Ottóra

free counters