Az I. évfolyam francia minor szak írásbeli szintfelmérőjére
2016. szeptember 7-én, szerdán 9 órakor
kerül sor a Francia Egyetemközi Központ Sauvageot termében
(ELTE BTK F. épület alagsor).
Kérjük, hogy pontosan jelenjenek meg, mert az írásbeli szintfelmérés pótlására nincs lehetőség!


 A nyelvi szintfelmérés írásbeli és szóbeli részből áll. Szervezője: Zimonyi Péter nyelvtanár, az I. évfolyam francia minor szak felelőse. (zimonyi.peter@btk.elte.hu)
 Az I. évfolyam francia minor szakra kizárólag az írásbeli és szóbeli szintfelmérő után lehet bekerülni. Aki ezen nem vesz részt, nem nyerhet felvételt. Előzetes regisztráció nincs, elegendő a szintfelmérés időpontjában megjelenni.
 A felvételhez a megfelelő nyelvi előképzettség elengedhetetlen. Jó esetben ez átlagosan 4 éves gimnáziumi tanulmányokat, ill. egy korrekt, erős B2 (középfok) szintű nyelvtudást, azaz egy jó színvonalú, legalább 75-80%-os emelt szintű érettségit jelent. Kérjük, hogy akik ezekkel a készségekkel még nem rendelkeznek (tehát pl. kezdő szinten vannak, vagy B1 szintű (alapfokú) nyelvismerettel rendelkeznek, vagy középszintű érettségit tettek), ne jelentkezzenek!
 Az 1 órás írásbeli szintfelmérő alapvetően a nyelvtani és lexikai kompetenciát, illetve az íráskészséget méri a következő feladatokban: a) egyes nyelvtani jelenségeket tartalmazó, egyszerű magyar mondatok franciára fordítása szótár nélkül; b) egyszerű ragozási táblázatok kitöltése; c) rövid fogalmazás franciául. Szótárat nem kell hozni. (A felkészülésben segítségre lehet például Karakai Imre: Francia nyelvtan magyaroknak c. nyelvtankönyve, amely a Francia Tanszék honlapján is elérhető, ill. az egyéb gimnáziumi tankönyvek nyelvtani és lexikai anyagának átismétlése.)
 A szóbeli szintfelmérésen az írásbelin legjobb teljesítményt nyújtó, felvételre esélyes hallgatók vesznek részt. Ennek során – az emelt szintű érettségihez vagy a B2 (középfok) szintű nyelvvizsgához hasonlóan – kötetlen célnyelvi társalgás folyik különböző témakörökben, különös tekintettel a leendő hallgató francia tanulmányokkal kapcsolatos terveire.

A szóbeli szintfelmérés,
a kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja:
2016. szeptember 8., csütörtök 9.00 óra
(ELTE BTK Francia Tanszék, C. épület, alagsor 6-os, Eckhardt terem)

 Kérjük, hogy az érdeklődők figyelmesen olvassák el az ELTE BTK honlapján a francia minor szakra vonatkozó tanegységlistákat, mert ott minden további fontos tudnivaló megtalálható.
A tájékoztató letöltése
Mindenkinek eredményes felkészülést, jó tanulást kívánunk!

   E-mail a tanszéknek
    1088 Budapest

    Múzeum krt. 4/c
    Tel.: (+36 1) 411 6571
    Fax: (+36 1) 411 6569

Présentation en français
ELTE Bölcsészettudományi Kar
Neptun
ETR
ELTE-telefonkönyv
CODHIL
Vajda András Kör