A könyv a mai francia nyelv mintegy 1000 igen gyakori állandósult kifejezését, ún. gallicizmusát és ezek magyar megfelelőjét dolgozza fel újszerű, tematikus elrendezésű szótár formájában. Azoknak nyújt segítséget, akik már túljutottak a francia nyelv alapjainak elsajátításán, s szeretnének mihamarabb zöld ágra vergődni a minden nyelv sava-borsát adó, közkeletű szólásokkal is, vagyis szeretnék azokat pontosan értelmezni és helyesen alkalmazni.


Az első rész tematikus francia-magyar szólásszótárához kapcsolódó változatos gyakorlatok, a rajzos szólásrejtvények mind képszerű kifejezésmódra, a francia szólások beszédben való felismerésére és alkalmazására serkentik a könyvből tanulót, legyen az diák vagy felnőtt. Az egyéni vagy csoportos tanulást a gyakorlatokhoz tartozó megoldási kulcsok, továbbá a témakörök, a francia szólások, valamint magyar megfelelőik betűrendes mutatói segítik.
A frazeológia, valamint a francia nyelv szólásainak általános jellemzői és osztályozási lehetőségei iránt is érdeklődő olvasó pedig az előszóban talál ezekről a kérdésekről útmutatót.

A szerző az Eötvös Loránd Tudományegyetem Francia Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője, a francia frazeológia elismert szakértője, A francia nyelv lexikona (Corvina, 1996) című könyv társszerzője.