Dr. Bárdosi Vilmos

[ főoldal ]   [ tananyagok ]   [ életrajz ]   [ publikációs jegyzék ]   [ könyvismertetések ]   [ kapcsolatok ]


Tudományos munkák jegyzéke

2017

1

Bárdosi Vilmos

"A porosz királyért". Adalékok egy szólás történetéhez

In: Papp Andrea, Nyomárkay István (szerk.)

Világkép és etimológia: Írások Nyomárkay István 80. születésnapjára. 323 p. 
Budapest: MTA Modern Filológiai Társaság, 2017. pp. 61-68.
(ISBN:
978-963-508-842-3)

Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

2

Bárdosi Vilmos

"Egy szótár, ami nélkül túl kockázatos lenne élni": 50 éves a "Petit Robert", a modern egykötetes francia értelmező szótár

https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_circle.png MAGYAR NYELVŐR 141:(1) pp. 10-19. (2017)

Link(ek): https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_open_green.png REALhttps://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_open_green.png EDIT

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

3

Bárdosi Vilmos

The New Etymological Dictionary of Hungarian Idioms and Proverbs

OPEN LINGUISTICS 3:(1) pp. 86-99. (2017)

Link(ek): DOI

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

4

Bárdosi Vilmos

"Je sème à tout vent": Pierre Larousse (1817-1874)

MAGYAR NYELV 113:(1) pp. 87-95. (2017)

Link(ek): https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_open.png DOIhttps://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_restricted.pnghttps://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_embargo.png REAL

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

5

Bárdosi Vilmos

Du phrasème au dictionnaire: Études de phraséographie franco-hongroise

Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 396 p.
(ISBN:
978-963-284-846-4)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

2016

6

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Frazeológia. Az emberi világkép tükrözője

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016. 172 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 185.)
(ISBN:
978-963-409-055-7)

Link(ek): OSZK

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

7

Bárdosi Vilmos

Bevezető

In: Bárdosi Vilmos (szerk.)

Frazeológia. Az emberi világkép tükrözője. 172 p. 
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2016. pp. 7-9.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 185.)
(ISBN:
978-963-409-055-7)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

2015

8

Bárdosi Vilmos (szerk.)

A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015. 275 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 169.)
(ISBN:
978-963-409-004-5)

Link(ek): OSZKKiadónál

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

9

Bárdosi Vilmos

A magyar frazémakincs főbb kultúrtörténeti forrásai egy készülő frazeológiai etimológiai szótár tükrében

In: Bárdosi Vilmos (szerk.)

A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. 275 p. 
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015. pp. 35-45.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 169.)
(ISBN:
978-963-409-004-5)

Befoglaló mű link(ek): OSZKKiadónál

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

10

Bárdosi Vilmos

Szólások, közmondások eredete: Frazeológiai etimológiai szótár

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015. 746 p.
(A magyar nyelv kézikönyvei; XXVII.)
(ISBN:
978-963-409-008-3)

Link(ek): OSZKKiadónál

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 12 Összesen: 12

11

Bárdosi Vilmos

Egy készülő magyar frazeológiai etimológiai szótár elé

https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_circle.png MAGYAR NYELVŐR 139:(1) pp. 1-17. (2015)

Link(ek): https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_open_green.png REALhttps://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_open_green.png Teljes dokumentumMatarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

12

Bárdosi Vilmos, Ma Isabel González Rey, Jean-Louis Dufays, Ascención Sierra Sorriano, Fernande Ruiz Quemoun, Ma Ángeles Solano Rodríguez, Claire Nicolas, Manuel Rigueiro

Phraseotext. Le français idiomatique: Méthode de phraséodidactique (Français-Français). DVD d'apprentissage de la phraséologie du français destiné aux débutants, grands adolescents ou adultes


Spanyolország

Szótár, szöveg- és gyakorlatgyűjtemény a francia nyelv idiomatikus szókapcsolatainak tanulmányozásához. A DVD a FRASEOTEXT elnevezésű, FF 12010-15092, Fraseonet GI 2061 számú spanyolországi kutatási projekt keretében készült., Kiadó: SERVIMAV – Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, ISBN 978-84-16533-50-3 - Dépôt légal C 2225-2015, A DVD ISAN (International Standard Audiovisual Number) száma: 0000-0003-9DB1-0000-F-0000-0000-T (2015)

Egyéb/Számítógépes program/Oktatási

2014

13

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák: Az MTA Modern Filológiai Társasága fennállásának 30. évfordulójára rendezett ünnepi tudományos konferencia előadásai Budapest, 2013. június 19-20.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.06.19-2013.06.20.

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014. 238 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 159.)
(ISBN:
978-615-5219-63-4)

Link(ek): ELTE KönyvtáraOSZK

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

14

Bárdosi Vilmos

Un mystérieux phraséographe du XVIIIe siècle

In: Fábián Zsuzsanna, Szijj Ildikó, Szilágyi Imre, Déri Balázs (szerk.)

GPS 60.: Köszöntő kötet Giampaolo Salvi 60. születésnapjára. Saggi di linguistica neolatina per i 60 anni di Giampaolo Salvi. 232 p. 
Budapest: ELTE BTK, 2014. pp. 21-24.
(ISBN:
978-963-284-492-3)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

15

Bárdosi Vilmos

C'est l'oeuf de (Christophe) Colomb: Contribution à l'origine d'une locution connue

In: Ida Dringó-Horváth, József Fülöp, Zita Hollós, Petra Szatmári, Anita Szentpétery-Czeglédy, Emese Zakariás (szerk.)

Das Wort - ein weites Feld: Festschrift für Regina Hesssky. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2014. pp. 21-24.
(ISBN:
9789632368856)

Link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

16

Bárdosi Vilmos

Phraséographie: questions théoriques et pratiques

In: María Isabel González Rey (szerk.)

Outils et méthodes d'apprentissage en phraséodidactique. Bruxelles: Éditions EME, 2014. pp. 75-95.
(ISBN:
978-2-8066-0985-4)

Link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

17

Bárdosi Vilmos

"Madarat lehetne fogatni vele": Adalékok egy szólás eredetéhez

In: Bartha- Kovács Katalin, Gécseg Zsuzsanna, Kovács Eszter, Nagy Ágoston, Ocsovai Dóra, Szász Géza (szerk.)

"Transfert nec mergitur": Albert Sándor 65. születésnapjának tiszteletére. 412 p. 
Szeged: JATEPress Kiadó, 2014. pp. 139-140.
(ISBN:
978 963 315 177 8)

Befoglaló mű link(ek): https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_open_green.png SZTE Publicatio

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Magyar, francia, portugál, angol

2013

18

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.06.20-2012.06.21.

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013. 268 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 149.)
(ISBN:
978 615 5219 32 0)

Link(ek): ELTE KönyvtáraEgyéb URL

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

19

Bárdosi Vilmos

Reáliák a frazeológiában

In: Bárdosi Vilmos (szerk.)

Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. 268 p. 
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.06.20-2012.06.21. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013. pp. 39-46.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 149.)
(ISBN:
978 615 5219 32 0)

Befoglaló mű link(ek): ELTE KönyvtáraEgyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai.

20

Bárdosi Vilmos

Lassan a testtel!: Emberi testrészek a magyar szólásokban, közmondásokban

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013. 244 p.
(Az ékesszólás kiskönyvtára; 23.)
(ISBN:
978-963-9372-82-5)

Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

21

Bárdosi Vilmos (főszerkesztő), Manherz Károly (szerkesztő) (szerk.)

Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola: "Nyelv és társadalom"

Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2012.05.17-2012.05.18.

Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2013. 155 p.
(Doktori Iskolák Tanulmányai; 5.)
Asteriskos 5.

Link(ek): ELTE Könyvtára

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

22

Bárdosi Vilmos főszerk., Szőke Annamária, Ullmann Tamás (szerk.)

Tanulmányok: Filozófiatudományi Doktori Iskola, Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola

Budapest: ELTE BTK, 2013. 376 p.
(Asteriskos. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Iskolák tanulmányai; 4.)
(ISBN:
978-963-284-334-6)

Link(ek): ELTE Könyvtára

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

2012

23

Bárdosi Vilmos (szerk.)

A szótól a szövegig: az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, Budapest, 2011. június 21-22

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.06.21-2011.06.22.

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012. 283 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 137.)
(ISBN:
978-615-5219-07-8)

Link(ek): ELTE KönyvtáraOSZKEgyéb URLEgyéb URL

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

24

Bárdosi Vilmos

Michel Bréal et Charles Bally: deux précurseurs de la phraséologie moderne

In: Lüger Heinz-Helmut, Giessen Hans W, Weigel Bernard (szerk.)

Entre la France et l'Allemagne: Michel Bréal – un intellectuel engagé. 170 p. 
Limoges: Lambert-Lucas, 2012. pp. 87-99.
(ISBN:
978-2-35935-043-2)

Link(ek): Egyéb URL

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URLEgyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

25

Bárdosi Vilmos

Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012. 755 p.
(Tinta szótárak; 2.)
(ISBN:
978-963-9902-92-3)

Link(ek): OSZKELTE Könyvtára

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Függő idéző: 1 Összesen: 2

26

Bárdosi Vilmos

A szótól a szólásig: gondolatok egy új típusú szótárról

In: Bárdosi Vilmos (szerk.)

A szótól a szövegig: az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, Budapest, 2011. június 21-22. 283 p. 
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.06.21-2011.06.22. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012. pp. 31-40.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 137.)
(ISBN:
978-615-5219-07-8)

Befoglaló mű link(ek): ELTE KönyvtáraOSZKEgyéb URLEgyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

27

Bárdosi Vilmos, Csobothné Hegedűs Mária

Szólások és közmondások: munkafüzet a Tinta Könyvkiadó "Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval" című kiadványához

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012. 48 p.
(Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek, ISSN 2062-8412; 2.)
(ISBN:
978-615-5219-05-4)

Link(ek): OSZK

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

Független idéző: 1 Összesen: 1

28

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Tanulmányok: Nyelvtudományi Doktori Iskola

Budapest: ELTE BTK, 2012. 440 p.
(Asteriskos, ISSN 1585-8006; 1.)

Link(ek): OSZKELTE Könyvtára

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

29

Bárdosi Vilmos

Aurélien Sauvageot, lexicographe

In: Horváth László, Vargyas Brigitta (szerk.)

Notre sentinelle avancée: Aurélien Sauvageot et le Collège Eötvös József. 255 p. 
Budapest: ELTE Eötvös József Collegium, 2012. pp. 37-46.
(ISBN:
978-963-89596-0-7)

Link(ek): HUMANUS

Befoglaló mű link(ek): OSZKELTE KönyvtáraHUMANUS

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


A Budapesten, 2011. dec. 5-én rendezett emléknap előadásai

30

Bárdosi Vilmos, González Rey María Isabel

Dictionnaire phraséologique thématique français-espagnol – Diccionario fraseológico temático francés-español 1. vol.

Lugo: Editorial Axac, 2012. 364 p.
(ISBN:
978-84-92658-19-0)

Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

31

Bárdosi Vilmos

A kétnyelvű szótárak egy nagy klasszikusa – Randle Cotgrave: A Dictionarie of the French and English Tongues. London, 1611

In: Pődör Dóra, Pintér Tibor, P. Márkus Katalin (szerk.)

Szavak pásztora. A Shepherd of Words.: Írások Magay Tamás tiszteletére : Festschrift for Tamás Magay. 360 p. 
Szeged: Grimm Kiadó, 2012. pp. 142-147.
(ISBN:
978-963-9954-67-0)

Link(ek): Egyéb URL

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

32

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Tanulmányok: Irodalomtudományi Doktori Iskola

Budapest: ELTE BTK, 2012. 253 p.
(Asteriskos, ISSN 1585-8006; 3.)
(ISBN:
978-963-284-254-7)

Link(ek): OSZKHUMANUS

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

33

Bárdosi Vilmos

Histoire de la phraséographie hongroise

In: Fábián Zsuzsanna (szerk.)

Hungarian Lexicography II: Monolingual and Special Dictionaries. 332 p. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012. pp. 109-173.
(Lexikográfiai füzetek; 6.)
(ISBN:
978 963 05 9286 4)

Link(ek): HUMANUS

Befoglaló mű link(ek): OSZKELTE Könyvtára

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

34

Bárdosi Vilmos (főszerk.), Faragó Gábor, Háda Béla, Koncz István, Krajczár Melinda, Schmid Róbert (szerk.)

Tanulmányok: Történelemtudományi Doktori Iskola

Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2012. 230 p.
(Asteriskos; 2.)
(ISBN:
978-963-284-254-7)

Link(ek): OSZK

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

2011

35

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Tegnapi filológiánk mai szemmel: az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai : Budapest, 2010. október 27-28.

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011. 186 p.
(Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához, ISSN 1419-6603; 127.)
(ISBN:
978-963-9902-87-9)

Link(ek): OSZKELTE KönyvtáraHUMANUSEgyéb URL

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

36

Bárdosi Vilmos (szerk.)

235 années d'enseignement du français à l'Université de Budapest: actes de la journée d'études commémorative internationale, Université Eötvös Loránd, Budapest, le 24 septembre 2010

Konferencia helye, ideje: , 2010.09.24

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011. 202 p.
(ISBN:
978-963-284-190-8)

Link(ek): OSZKEgyéb URL

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

37

Bárdosi Vilmos

A frazeográfia néhány aktuális kérdése

In: „Lexikográfia és nyelvtechnológia”: az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya ülésének előadásai 2011. november 8-án. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.11.08pp. 3.1-3.9.

Link(ek): Teljes dokumentum

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

38

Bárdosi Vilmos

Compétitivité des langues et mondialisation: le cas du français et du hongrois

In: Bárdosi Vilmos (szerk.)

235 années d'enseignement du français à l'Université de Budapest: actes de la journée d'études commémorative internationale, Université Eötvös Loránd, Budapest, le 24 septembre 2010. 202 p. 
Konferencia helye, ideje: , 2010.09.24 Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011. pp. 71-78.
(ISBN:
978-963-284-190-8)

Befoglaló mű link(ek): OSZKEgyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


Közread. az ELTE BTK Francia Tansz.
CD-ROM

39

Bárdosi Vilmos

Kolumbusz tojása: adalékok egy közismert szólás eredetéhez

https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_circle.png MAGYAR NYELVŐR 4: pp. 500-502. (2011)

Link(ek): Teljes dokumentumMatarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

40

Bárdosi Vilmos

Francia-magyar, magyar-francia

In: Magay Tamás (szerk.)
Egyéb szerzőség: Lukácsi Margit [a szerkesztő munkatársa] (bibliogr.);

A magyar szótárirodalom bibliográfiája: Második, javított és bővített kiadás. 282 p. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011. pp. 109-118.
(Lexikográfiai füzetek)
(ISBN:
9789630589963)

Befoglaló mű link(ek): ELTE KönyvtáraOSZK

Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

2010

41

Bárdosi V, Kiss G (szerk.)

Szótárak, szólások, nevek vonzásában: köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére: 60

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. 241 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603; 111.)
(ISBN:
978-963-9902-51-0)

Link(ek): OSZKELTE KönyvtáraEgyéb URL

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

42

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban: az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, Budapest, 2009. június 24-25.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2009.06.24-2009.06.25.

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. 292 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603; 106.)
(ISBN:
978-963-9902-46-6)

Link(ek): OSZKELTE KönyvtáraEgyéb URL

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

43

Bárdosi Vilmos

Globalizáció, Európa és nyelv: a francia példa

https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_circle.png MAGYAR NYELVŐR 134.:(1.) pp. 1-15. (2010)

Link(ek): Teljes dokumentumMatarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

44

Bárdosi Vilmos

Francia-magyar tematikus szólásszótár = 1000 locutions françaises et leurs équivalents hongrois: szólásmagyarázatok és gyakorlatok megoldókulccsal = recueil thématique et livre d'exercices

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. 399 p.
(ISBN:
978-963-9902-36-7)

Link(ek): OSZK

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 7 Függő idéző: 1 Összesen: 8

45

Bárdosi Vilmos

A világ nyelvi képe a legújabb francia szavak, szólások tükrében

In: Bárdosi Vilmos (szerk.)

Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban: az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, Budapest, 2009. június 24-25.. 292 p. 
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2009.06.24-2009.06.25. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. pp. 41-54.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603; 106.)
(ISBN:
978-963-9902-46-6)

Befoglaló mű link(ek): OSZKELTE KönyvtáraEgyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


Összefoglalás váltakozva angol, német, francia, spanyol, 
portugál, 
horvát és orosz nyelven

Független idéző: 3 Összesen: 3

46

Bárdosi Vilmos

Lexikográfiai és fordítási problémák jelentésmódosuláson átesett és új keletkezésű francia szólásokban

REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES 15: pp. 11-22. (2010)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

47

Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor

A magyar frazeológiai adatbázis létrehozása és az ebből generált szinonim frazémaszótár munkálatai

In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.)

VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Seventh Hungarian Conference on Computational Linguistics]: MSZNY 2010. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2010.12.02-2010.12.03. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2010. pp. 292-299.
(ISBN:
978-963-306-075-9)

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentumEgyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

48

Bárdosi Vilmos

Les profils linguistiques de la main en français et en hongrois

STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 55:(2) pp. 215-230. (2010)

Link(ek): DOI

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

49

Bárdosi Vilmos

Michel Bréal e Charles Bally, dous precursores da fraseoloxía moderna

CADERNOS DE FRASEOLOXIA GALEGA 12: pp. 29-39. (2010)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

50

Bárdosi Vilmos

Nem babra megy a játék: a bab szó frazeológiai konceptualizálódása néhány európai nyelvben

In: Bárdosi V, Kiss G (szerk.)

Szótárak, szólások, nevek vonzásában: köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére: 60. 241 p. 
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. pp. 39-48.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603; 111.)
(ISBN:
978-963-9902-51-0)

Link(ek): HUMANUS

Befoglaló mű link(ek): OSZKELTE KönyvtáraEgyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Fábián Zsuzsanna bibliográfiájával

Független idéző: 1 Összesen: 1

2009

51

Bárdosi Vilmos

A "créneau" szó nyelvi képe a francia nyelvben: egy régi szó jelentésváltozásai, új jelentései

In: Sebestyén József, Surányi Zsuzsa, Balogh József (szerk.)

A nyelv, az irodalom és a kultúra varázsa: köszöntő kötet Mihalovics Árpád 60. születésnapjára. 359 p. 
Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó, 2009. pp. 35-40.
(ISBN:
978-963-9495-98-2)

Link(ek): HUMANUS

Befoglaló mű link(ek): OSZKHUMANUS

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Váltakozva magyar francia és orosz nyelven

52

Bárdosi Vilmos

Magyar szólások, közmondások értelmező és fogalomköri szótára

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. 990 p.
(A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-437; 16.)
(ISBN:
978-963-9902-04-6)

Link(ek): OSZK

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 7 Összesen: 7

53

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Quo vadis philologia temporum nostrorum?: Korunk civilizációjának nyelvi képe: feladatok és lehetőségek. Az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai. Budapest, 2008. június 24-25.

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. 309 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603; 91.)
(ISBN:
978-963-9902-19-0)

Link(ek): OSZKELTE KönyvtáraEgyéb URL

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

54

Bárdosi Vilmos

Ismert szólások (félre)ismert eredete

In: Bárdosi Vilmos (szerk.)

Quo vadis philologia temporum nostrorum?: Korunk civilizációjának nyelvi képe: feladatok és lehetőségek. Az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai. Budapest, 2008. június 24-25.. 309 p. 
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. pp. 53-61.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603; 91.)
(ISBN:
978-963-9902-19-0)

Befoglaló mű link(ek): OSZKELTE KönyvtáraEgyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

55

Bárdosi Vilmos

Francia

In: Balázs Géza, Dede Éva (szerk.)

Európai helyesírások: Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője. 316 p. 
Budapest: Inter Kht; PRAE.HU, 2009. pp. 73-85.
(ISBN:
978-963-88205-2-5)

Link(ek): HUMANUS

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

56

Bárdosi Vilmos

A "karavellától" a "lambadáig": a francia nyelv portugál jövevényszavai

In: Szijj Ildikó, Menaker Angelika közreműk. (szerk.)

Philologiae amor: tanulmányok, esszék és egyéb írások Pál Ferenc tiszteletére, 60. 414 p. 
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2009. pp. 72-79.
(ISBN:
978-963-284-073-4)

Link(ek): HUMANUS

Befoglaló mű link(ek): OSZKELTE Könyvtára

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

57

Bárdosi Vilmos

Os perfís lingüíticos de „man” en francés, contrastados co húngaro, español, galego e alemán

CADERNOS DE FRASEOLOXIA GALEGA 11: pp. 17-48. (2009)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

2008

58

Bárdosi Vilmos, Karakai Imre

A francia nyelv lexikona

Budapest: Corvina Kiadó, 2008. 
(ISBN:
978-963-13-5704-2)

Link(ek): OSZK

Könyv/Monográfia/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

59

Bárdosi Vilmos

Les figés du français: héritage classique et renouvellement

In: Álvarez de la Granja, María (szerk.)

Lenguaje figurado y motivación: una perspectiva desde la fraseología. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Verlag, 2008. pp. 81-96.
(ISBN:
978-3-631-57419-5)

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


http://d-nb.info/985959061
sorozat: Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation ; Bd. 41 ISSN: 1436-1914

Független idéző: 5 Összesen: 5

60

Bárdosi Vilmos

Nyelvművelés Franciaországban

In: Balázs Géza, Dede Éva (szerk.)

Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. 431 p. 
Budapest: Inter Kht; PRAE.HU, 2008. pp. 89-116.
(ISBN:
978-963-87733-2-6)

Link(ek): HUMANUS

Befoglaló mű link(ek): OSZKHUMANUS

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

61

Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor

Szinonimák: 20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008. 
(Az ékesszólás kiskönyvtára; 7.)
(ISBN:
978-963-9902-00-8)

Link(ek): OSZK

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 3 Függő idéző: 1 Összesen: 4

2007

62

Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid

Francia - magyar kéziszótár: Dictionnaire français - hongrois

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. 1183 p.
(ISBN:
978-963-05-8547-7)

Link(ek): OSZK

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 13 Függő idéző: 4 Összesen: 17

63

Bárdosi Vilmos, Hessky Regina

Phraseographie des Ungarischen

In: Burger Harald, Dobrovol'skij Dmitrij, Kühn Peter, Norrick Neal R. (szerk.)

Phraseologie / Phraseology ; Volume 2: Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science ; 28.2. Berlin: Mouton de Gruyter, 2007. pp. 1017-1026.
(ISBN:
978-3-11-916172-5)

Link(ek): Google books

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


http://d-nb.info/1023227843

Független idéző: 2 Összesen: 2

64

Bárdosi Vilmos

Hódító Vilmostól a hódító Coca Coláig: a francia szókincs változása az utóbbi évtizedekben

MODERN NYELVOKTATÁS 13:(4) pp. 82-85. (2007)

Link(ek): Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

65

Bárdosi Vilmos

Hagyomány és megújulás egy francia szólásban

In: Kovács Katalin, Nagy Ágoston (szerk.)

"Tavasz jáde csigái" avagy "zöld kagyló-forma tavasz": Pálfy Miklós 65. születésnapjára. Szeged: Grimm Könyvkiadó, 2007. pp. 17-23.
(ISBN:
978 963 7460 39 5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

2006

66

Bárdosi Vilmos

Francia kiejtésiskola: Cours de phonétique française

Budapest: ELTE Bölcsész Konzorcium, 2006. 243 p.
(ISBN:
963-9704-11-3)

Link(ek): OSZK

Könyv/Monográfia/Tudományos

67

Bárdosi Vilmos

Francia-magyar kisszótár

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006. 
(ISBN:
963 05 8326 7)

Link(ek): OSZK

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 2 Függő idéző: 2 Összesen: 4

2005

68

Bańczerowski J, Bárdosi V

Le concept patrie dans l'image linguistique hongroise du monde.

In: Bartol Danuta, Grégoire Henri-Claude (szerk.)

Langues et sociétés de l'Europe moderne: Dictionnaire des notions politiques et sociales des pays d'Europe centrale et orientale. Nancy: Université Nancy, 2005. pp. 283-298.
(Cahiers du DNPS ; n° 3-4; 2.)

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Függő idéző: 1 Összesen: 2

69

Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor (szerk.)

Az Ékesszólás kiskönyvtára

 

ISSN 1786-4925, Budapest : Tinta Kvk., 2005-, OSZK URI: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2570238 (2005)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

70

Kiss G, Bárdosi V

Közmondások: 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2005. 
(Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925; 1.)
(ISBN:
963-7094-11-3)

Link(ek): OSZK

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 12 Függő idéző: 1 Összesen: 13

71

Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos

Szólások: 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2005. 
(Az ékesszólás kiskönyvtára ; 1786-4925; 2.)
(ISBN:
963-7094-10-5)

Link(ek): OSZK

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 10 Függő idéző: 1 Összesen: 11

2004

72

Bańczerowski J, Bárdosi V

A 'haza' fogalma a világ magyar nyelvi képében

https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_circle.png MAGYAR NYELVŐR 128:(1) pp. 1-10. (2004)

Link(ek): Teljes dokumentumMatarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 8 Összesen: 8

73

Bańczerowski J, Bárdosi V

Pojęcie haza (ojczyzny/kraju) w obrazie świata języka węgierskiego.

In: Stanisław Dubisz, Józef Porayski-Pomsta, Elżbieta Sękowska (szerk.)

JĘZYK. POLITYKA. SPOŁECZEŃSTWO: SŁOWNIK POJĘĆ POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. 253 p. 
Alghero: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2004. pp. 155-172.
(ISBN:
83 7151 629 0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 4 Függő idéző: 1 Összesen: 5

74

Bárdosi V, Kiss G, Kiss M, Rapcsák T

Kísérlet magyar szavak jelentéshasonlóságának meghatározására a Magyar szókincstár segítségével. (Working paper of the Laboratory of Operations Research and Decision Systems. (LORDS) WP04-8.)

pp. 1-11. 

(2004)

Egyéb/Kutatási jelentés (közzétett)/Tudományos

75

Bárdosi Vilmos

Francia-magyar, magyar-francia

In: Magay Tamás, Lukácsi Margit (szerk.)

A magyar szótárirodalom bibliográfiája. 233 p. 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. pp. 88-95.
(Lexikográfiai füzetek, ISSN 1785-5845; 1.)
(ISBN:
963-05-8080-2)

Befoglaló mű link(ek): OSZKELTE Könyvtára

Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium/Tudományos


Szerk. Magay Tamás ; [szerk. mtársa Lukácsi Margit] ; 
[anyaggyűjt. ... Bárdosi Vilmos et al.]
A függelékben "A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete", 
összeáll. Sági István.

76

Kiss G, Bárdosi V, Rapcsák T, Kiss M

Kísérlet magyar szavak jelentéshasonlóságának meghatározására a Magyar szókincstár segítségével

In: Alexin Zoltán, Csendes Dóra (szerk.)
II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Second Hungarian Conference on Computational Linguistics]: MSZNY 2004. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2004.12.09-2004.12.10. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, pp. 27-37.

Link(ek): SZTAKI

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

Függő idéző: 1 Összesen: 1

2003

77

Bárdosi Vilmos (főszerk ), Balázs Géza, Kiss Gábor (sorozatszerk.), Balogh Péter, Hessky Regina (szerk.)

Magyar szólástár: Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2003. 947 p.
(A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371; 5.)
(ISBN:
963-9372-47-1)

Link(ek): OSZK

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 94 Függő idéző: 11 Összesen: 105

2002

78

Bárdosi Vilmos, Ettinger Stefan, Stölting Cécile, Butina Jekaterina Benediktovna

Frazeologizmy francuzskogo jazyka: slovar'-praktikum

Ekaterinburg: Uralskoe Izdatelstvo, 2002. 247 p.
(ISBN:
5-93667-020-1)

Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Függő idéző: 1 Összesen: 2

2001

79

Bárdosi Vilmos, Trócsányi László

Magyar-francia, francia-magyar jogi szótár = Dictionnaire juridique hongrois-français, français-hongrois

Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2001. 
(ISBN:
963-224-602-0)

Link(ek): OSZK

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

80

Bárdosi Vilmos

De l'usage à l’usure

REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES 6: pp. 57-61. (2001)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2000

81

Bárdosi Vilmos

Charles Bally, a modern frazeológia atyja?

In: Mihalovics Á (szerk.)

Tanulmánykötet Jean Perrot tiszteletére. Budapest: Bessenyei Könyvkiadó, 2000. pp. 13-19.

Link(ek): OSZK

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

82

Bárdosi Vilmos

Mellékletek = Annexes

In: Jean Perrot (főszerk ), Thomas Szende, Szabó Dávid, Mészáros László, Chantal Philippe (szerk.)

Magyar-francia kéziszótár. 1031 p. 
Szeged: Grimm Kiadó, 2000. pp. XII-XXXI.
(Grimm szótárak)
(ISBN:
963-9087-43-2)

Befoglaló mű link(ek): OSZKEgyéb URL

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

1999

83

Bárdosi Vilmos

Entre fil d'Ariane et tonneau des Danaïdes: problèmes de classification des phrasèmes français

REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES 4.: pp. 23-33. (1999)

Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

84

Bárdosi Vilmos, Boiron Bertrand, Ginter Károly, Kelemen Tiborné, Pap Gábor, Szathmári István

Kelemen Tiborné, Pap Gábor (szerk.)

Magyar-francia rag- és névutószótár

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 287 p.
(ISBN:
963-18-9069-4)

Link(ek): OSZK

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

1998

85

Bárdosi Vilmos, Ettinger, Stefan, Stölting, Cécile

Redewendungen Französisch-Deutsch: thematisches Wörter- und Übungsbuch

Tübingen; Basel: Francke Verlag, 1998. 
(ISBN:
3-8252-1703-5)

Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1997

86

Bárdosi Vilmos

Francia - magyar szólásszótár: tematikus gyűjtemény és gyakorlókönyv = 1000 locutions françaises et leurs équivalents hongrois: recueil thématique et livre d'exercices

Budapest: Corvina Kiadó, 1997. 310 p.
(ISBN:
963-13-4457-6)

Link(ek): OSZK

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 16 Függő idéző: 1 Összesen: 17

1996

87

Bárdosi Vilmos

Au son des sons: manuel d'exercices de compréhension, de prononciation et d'orthographe du français moderne

Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 1996. 205 p.
(ISBN:
963-9024-04-X)

Link(ek): OSZKELTE Könyvtára

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

88

Bárdosi Vilmos, Karakai Imre

A francia nyelv lexikona

Budapest: Corvina Kiadó, 1996. 612 p.
(ISBN:
963-13-4239-5)

Link(ek): OSZK

Könyv/Monográfia/Tudományos

Független idéző: 21 Összesen: 21

89

Bárdosi Vilmos, Karakai Imre

A francia nyelv lexikona (Encyclopédie de la langue française)

REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES 1: pp. 25-40. (1996)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1995

90

Bárdosi Vilmos

De fil en aiguille : 1000 locutions françaises et leurs équivalents hongrois : recueil thématique et livre d'exercices

Budapest: ELTE BTK Francia Tanszék, 1995. 287 p.

Link(ek): OSZKELTE Könyvtára

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 7 Függő idéző: 1 Összesen: 8

1994

91

Bárdosi Vilmos

Giuseppe di Stefano: Dictionnaire des locutions en moyen français. Montréal, Édition CERES, 1991. (p. 930)

BULLETIN DE LA SOCIETE LINGUISITIQUE DE PARIS 89: pp. 259-260. (1994)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1992

92

Bárdosi Vilmos, Ettinger, Stefan, Stölting, Cécile

Redewendungen Französisch-Deutsch: thematisches Wörter- und Übungsbuch

Tübingen: Francke Verlag, 1992. 259 p.
(ISBN:
3-8252-1703-5)

Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 48 Függő idéző: 9 Összesen: 57

93

Bárdosi Vilmos

Problèmes posés par le traitement lexicographique des figés

CAHIERS D'ETUDES HONGROISES 4: pp. 107-113. (1992)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

94

Bárdosi Vilmos

Problèmes posés par le traitement lexicographique des figés dans les dictionnaires français

FREMDSPRACHEN LEHREN UND LERNEN 21: pp. 104-116. (1992)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 12 Összesen: 12

95

Hessky Regina, Bárdosi Vilmos

Frazeológiai egységek szótári leírásának kérdései

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 38.:(3-4.) pp. 103-113. (1992)

Link(ek): Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

1990

96

Bárdosi Vilmos

Contribution à l'histoire de la phraséologie française des origines jusqu'à Michel Bréal

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA 14: pp. 61-132. (1990)

Link(ek): Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 10 Függő idéző: 1 Összesen: 11

97

Bárdosi Vilmos

Guide bibliographique de phraséologie française avec index thématique 1900-1990

LINGVISTICAE INVESTIGATIONES 14:(2) pp. 349-402. (1990)

Link(ek): DOI

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 9 Függő idéző: 2 Összesen: 11

98

Bárdosi Vilmos

Le quart d'heure de Rabelais

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE SECTIO PHILOLOGICA MODERNA 19: pp. 189-201. (1990)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

99

Bárdosi Vilmos

A mai francia nyelv frazeológiai rendszerének elméleti és gyakorlati kérdései különös tekintettel a frazeológiai hasonlatokra

311 p.
Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 1990.

Disszertáció/Kandidátus/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

1989

100

Bárdosi Vilmos

Un ange passe: contribution à l'étymologie d'une locution

In: Gertrud Gréciano (szerk.)

Europhras 88: Phraséologie contrastive: Actes du Colloque international, Klingenthal [et] Strasbourg, 12-16 mai 1988. 496 p. 
Strasbourg: Université Strasbourg, 1989. pp. 7-16.
(Collection Recherches Germaniques (Strasbourg); 2)
(ISBN:
2-907599-00-3)

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


Université des Sciences Humaines, Département d'Études Allemandes, 
2
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35005591s/PUBLIC

Független idéző: 19 Összesen: 19

1987

101

Bárdosi Vilmos, Longueau Jean-Yves de

Petit dictionnaire thématique des locutions françaises

Budapest: Tankönyvkiadó, 1987. 238 p.
(Publications de la Chaire de Langue et Littérature Françaises; 9.)

Link(ek): OSZKELTE Könyvtára

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

Függő idéző: 1 Összesen: 1

1986

102

Bárdosi Vilmos, Csink László

Le traitement des locutions idiomatiques par micro-ordinateur

ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA 11: pp. 10-51. (1986)

Link(ek): Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Függő idéző: 1 Összesen: 4

103

Bárdosi Vilmos

De fil en aiguille : Les locutions françaises : Recueil thématique et livre d'exercices = Kalandozás a francia szólások világában

Budapest: Tankönyvkiadó, 1986. 222 p.
(ISBN:
963-17-9216-1)

Link(ek): OSZK

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

Független idéző: 32 Függő idéző: 3 Összesen: 35

1985

104

Bárdosi Vilmos, Kelemen Tiborné, Pálfy Miklós, Kiss Sándor, Pataki Pál

Grammaire du français contemporain

Budapest: Tankönyvkiadó, 1985. 534 p.
(ISBN:
963-17-8443-6)

Link(ek): OSZK

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

Független idéző: 2 Összesen: 2

105

Bárdosi Vilmos

Les limites de l'utilisation des dictionnaires de locutions

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA 13: pp. 17-26. (1985)

Link(ek): Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Függő idéző: 2 Összesen: 5

1983

106

Bárdosi Vilmos

Les locutions françaises en 150 exercices

Budapest: Tankönyvkiadó, 1983. 309 p.

Link(ek): OSZK

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

Független idéző: 4 Függő idéző: 6 Összesen: 10

107

Bárdosi Vilmos, Pálfy Miklós

Précis de lexicologie française 1.: lexicologie sémantique

Budapest: Tankönyvkiadó, 1983. 334 p.

Link(ek): OSZK

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

Független idéző: 6 Összesen: 6

108

Bárdosi Vilmos

La rédaction d'un dictionnaire onomasiologique de locutions: esquisse d'une problématique

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE SECTIO PHILOLOGICA MODERNA 14: pp. 97-106. (1983)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 5 Függő idéző: 2 Összesen: 7

1982

109

Bárdosi Vilmos

Egy új típusú szólásszótár szükségességéről

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 28.:(2-3.) pp. 344-355. (1982)

Link(ek): Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Függő idéző: 1 Összesen: 4

110

Bárdosi Vilmos

Bevezetés az egyetemi francia nyelvészeti tanulmányokba = Introduction aux études de linguistique française

Budapest: Tankönyvkiadó, 1982. 401 p.
(Publications de la Chaire de Langue et Littérature Françaises, No 8.)

Link(ek): OSZKELTE Könyvtára

Könyv/Szakkönyv/Oktatási

Független idéző: 2 Összesen: 2

111

Bárdosi Vilmos

Contribution à la description de l'épithète non adjective et de ses équivalents hongrois

CONTRASTES: REVUE DE L'ASSOCIATION POUR LE DEÉVELOPPEMENT DES EÉTUDES CONTRASTIVES Hors Série:(A2) pp. 7-20. (1982)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

112

Bárdosi Vilmos

Les comparaisons idiomatiques du français

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE SECTIO PHILOLOGICA MODERNA 13: pp. 21-34. (1982)

Link(ek): ELTE Könyvtára

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Függő idéző: 1 Összesen: 5

1979

113

Bárdosi Vilmos

Études Finno-Ougriennes 11:1974 kötet

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 25.:(4.) pp. 581-583. (1979)

Link(ek): Matarka

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

114

Bárdosi Vilmos

Contributions à la genèse de la lingusitique contrastive

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE SECTIO PHILOLOGICA MODERNA 10: pp. 105-122. (1979)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

115

Bárdosi Vilmos

Emplois distributionnels de il y a / être: étude contrastive

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA 10: pp. 223-239. (1979)

Link(ek): Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1978

116

Bárdosi Vilmos

Contribution à la synthèse de la description contrastive: les épithètes non-adjectives françaises et leurs équivalents hongrois

170 p.
Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 1978.

Disszertáció/Egyetemi doktor/Tudományos

117

Bárdosi Vilmos

Études Finno-ougriennes 9:1972, 10:1973, 12:1975 kötetei

NOUVELLES ÉTUDES HONGROISES 13: p. 261. (1978)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1977

118

Bárdosi Vilmos

Téves analógiák a francia nyelv kommunikációs rendszerében

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 23.:(1.) pp. 91-98. (1977)

Link(ek): Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

119

Bárdosi Vilmos

Textes linguistiques français du XXe siècle I.

Budapest: Tankönyvkiadó, 1977. 352 p.
(Publications de la Chaire de Langue et Littérature Françaises No 7.)

Link(ek): OSZK

Könyv/Szakkönyv/Oktatási

120

Bárdosi Vilmos

Le fonctionnement de l'attraction paronymique dans le système communicatif du français moderne

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE SECTIO PHILOLOGICA MODERNA 8: pp. 137-145. (1977)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Függő idéző: 1 Összesen: 1

1976

121

Bárdosi Vilmos

Polysémie et homonymie comme sources linguistiques du comique

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA 7: pp. 51-67. (1976)

Link(ek): Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1975

122

Bárdosi Vilmos

Poliszémia és homonímia mint a humor nyelvi forrásai

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 21.:(1.) pp. 79-93. (1975)

Link(ek): Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Függő idéző: 1 Összesen: 4