Dr. Bárdosi Vilmos

[ főoldal ]   [ tananyagok ]   [ életrajz ]   [ publikációs jegyzék ]   [ könyvismertetések ]   [ kapcsolatok ]


Önéletrajz

ÁLTALÁNOS ADATOK
Név   Dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár   
Anyja neve   Simon Mária   
Lakcím   H-1024 Budapest, Keleti Károly utca 26. mfsz. 3.   
Születési hely, idő   Szombathely, 1952. október 7.   
Családi állapot   nős   
Munkahely   ELTE BTK Romanisztikai Intézet Francia Tanszék   
Munkahely címe   1088 Budapest, Múzeum körút 4/C   
Munkahelyi telefon, fax      (+36 1) 411 65 71 - (+36 1) 411 65 69   
Villanyposta      
Munkakör   egyetemi tanár   
Tudományos fokozat   CSc (a nyelvtudomány kandidátusa); dr. habil.   


TANULMÁNYOK
1959-1971   Általános és középiskolai tanulmányok (Szombathely, Savaria Gimnázium).   
1971-1976   Francia-német szakos egyetemi tanulmányok (ELTE BTK).   
1974-1975   Egyéves francia állami ösztöndíj a párizsi École Normale Supérieure-ön francia nyelvészeti szakosodással.   


OKLEVELEK - TUDOMÁNYOS FOKOZATOK
1971   Gimnáziumi érettségi (minősítése: jeles - száma: 4/1971).   
1976   Francia-német szakos középiskolai tanári diploma (minősítése: jeles - száma: 251/1976).   
1978   Egyetemi doktori cím francia nyelvészetből (ELTE) (minősítése: summa cum laude - száma: 147/1977-78).   
1982   Spanyol Külügyminisztérium Spanyol Nyári Egyetem (Madrid).   
1991   A nyelvtudomány kandidátusa (CSc) (minősítése: summa cum laude - száma: 13.592).   
1997   Habilitáció (ELTE) (Oklevél száma: 169/1997).   
1997-2001   Széchenyi Professzori Ösztöndíj.   
2000   Egyetemi tanári kinevezés (száma: K.E. 2000/203).   


NYELVISMERET
francia   felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű tanári diploma   
német   felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű tanári diploma   
spanyol   értés, olvasás, írás, beszéd   
olasz   értés, olvasás, köznapi beszéd   
latin   BTK alapvizsga   
orosz   középiskolai érettségi   


MUNKAHELYEK
1976-1980   ELTE BTK Francia Tanszék: tudományos segédmunkatárs.   
1980-1983   ELTE BTK Francia Tanszék: egyetemi tanársegéd.   
1983-1991   ELTE BTK Francia Tanszék: egyetemi adjunktus.   
1991-1992   ELTE BTK Francia Tanszék: megbízott egyetemi docens.   
1991-1992   Az ELTE Egyetemközi Francia Központ alapító igazgatója (másodállásban).   
1992   ELTE BTK Francia Tanszék: egyetemi docens.   
1993-1994   A Collegium Budapest / Institute for Advanced Study főtitkára (másodállásban).   
1995-   Az ELTE BTK Francia Tanszékének vezetője.   
1999   Dijon-i Egyetem Nyelvészeti és Filozófiai Tanszék: vendégprofesszor.   
2000   ELTE BTK Francia Tanszék: egyetemi tanár.   
2003   Université Paris XIII Egyetem - LLI (UMR 7546 - CNRS): vendégprofesszor.   


OKTATÓI ÉS KUTATÓI SZAKTERÜLETEK
Oktatás       Nyelvészet:
     1) Francia szakos alap- és kiegészítő képzés az ELTE Francia Tanszékén:
              Bevezetés a francia nyelvészetbe.
              Francia fonetika és fonológia.
              Francia frazeológia.
              Lexikográfia.
     2) ELTE BTK Nyelvészeti Doktori Iskola Romanisztikai doktori program:
              Lexikológia, lexikográfia.
     3) ELTE BTK Nyelvészeti Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori program:
              Lexikológia, lexikográfia.   
Kutatás       Nyelvészet:
              Francia frazeológia.
              Lexikográfia, lexikológia.   


PUBLIKÁCIÓK SZÁMA
Tankönyvek   9   Szerzőként:   5    Társszerzőként:   4           
Szótárak   18   Szerzőként:    6   Főszerkesztőként:    5   Társszerzőként:   7   
Tanulmányok   37   Szerzőként:    29   Társszerzőként:   8           


ELŐADÁSOK
Helye   Címe   
2003. szeptember 23. Pozsony, Magyar Kulturális Intézet.   "A szótár csak kagyló, ezzel csak meregetünk a nyelv tengeréből. Szótáraink, szavaink, szólásaink régen és ma" (Kiss Gáborral közösen).   
2003. november 13-15. Nancy, ATILF/CNRS. "Langues et sociétés de l'Europe moderne" című nemzetközi konferencia.   "L'image linguistique du lex?me haza (patrie) en Hongrie" (Janusz Bańczerowskival közösen).   
2004. június 11. Veszprém. A VEAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága által Antal Lajos 70. születésnapja alkalmából szervezett felolvasó ülés.   Frazeológiai kutatások.   
2004. június 16. A Magyar Rádió "Tetten ért szavak" c. műsora.   A Magyar szólástár bemutatása.   
2004. augusztus 25. A Magyar Rádió "Tetten ért szavak" c. műsora.   Mennyire féltik nyelvüket a franciák?   
2004. november 23. "Határsávok." A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Karának tudományos konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére   A nyelvekben minden idiomatikus?   
2004. december 9-10. Szeged. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia.   Kísérlet magyar szavak jelentéshasonlóságának meghatározására a Magyar Szókincstár segítségével (Kiss Mártonnal, Kiss Gáborral és Rapcsák Tamással közösen).   
2005. október 12. - Budapest - II. Szótárnap KEMPELEN Farkas Hallgatói Információs Központ.   Szólások, szótárak, nyelvtanulás.   
2006. január 26. - Budapest, Egyetemközi Francia Központ - ELTE Francia Tanszék - 6e Journées d'Études Françaises. Le XXe si?cle et l'héritage classique.   Les figés du français: héritage classique et renouvellement.   
2007. március 26. - Budapest - MANYE vitanapHódító Vilmostól a hódító Coca Coláig. A francia szókincs változása az utóbbi évtizedekben.
2008. március 10. - Budakalász - Információs technikák és nyelv c. ülésszakAz információs technikák és a francia nyelv
2008. június 24-25. - Budapest - A Modern Filológiai Társaság "Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Feladatok és lehetőségek" c. konferenciájaIsmert szólások (félre)ismert eredete
2009. június 24-25. - Budapest - A Modern Filológiai Társaság konferenciájaA világ nyelvi képe a legújabb francia szavak, szólások tükrében
2009. november 16-18. - Budapest - Az Egyetemközi Francia Központ "Francia-magyar szótárak és műfordítás (1989-2009)" c. konferenciájaLexikográfiai és fordítási problémák jelentés-módosuláson átesett és új keletkezésű francia szólásokban
2010. február 3. - Budapest, Magyar Tudományos Akadémia - Az MTA Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottsága bizottsági üléseGlobalizáció, Európa és nyelv. A francia példa
2010. április 14. - Budapest, Eötvös CollegiumA mai francia nyelv és nyelvpolitika
2010. június 15. - Budapest, MTA, nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya - Tudományos emlékülés Hadrovics László születésének 100. évfordulójánAz egyszerűség nagyszerűsége. Hadrovics László frazématipológiája
2010. szeptember 24. - Budapest, ELTE BTK - Tudományos emlékülés az egyetemi franciaoktatás megindulásának 235. évfordulója alkalmábólCompétitivité des langues et mondialisation : le cas du français et du hongrois
2011. június 21-22. - Budapest - A Modern Filológiai Társaság "A szótól a szövegig" c. konferenciájaA szótól a szólásig
2011. november 8. - Budapest - Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának "Lexikográfia és nyelvtechnológia" c. tudományos üléseA frazeográfia néhány aktuális kérdése
2012. február 7. - Párizs, Párizsi Magyar Intézet - Előadás tartása a Párizsi Magyar Intézet, a Sorbonne és a Langues'O közös szervezésű "Forgó tanszék" című rendezvénysorozata keretébenLocutions et proverbes de la langue hongroise
2012. június 20-21. - Budapest - A Modern Filológiai Társaság "Reáliák - a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések" c. konferenciájaReáliák a frazeológiában
2012. október 1-2. - Luxemburg, Európa Parlament - 2 napos (8 órás) továbbképzés az EP, az Európai Bíróság és az Európai Számvevőszék mellett dolgozó 25 fős magyar fordítóknak a fordítás frazeológiai aspektusairólFordítás és frazeológia
2012. október 29-31. - Santiago de Compostela - Az Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Alicante, Universidad de Murcia közös szervezésében megrendezett FRADITRAD nemzetközi frazeológiai kongresszusLa phraséographie: questions théoriques et pratiques
2014. június 16. - Budapest - A Modern Filológiai Társaság "A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben" c. konferenciájaA magyar frazémakincs főbb forrásai egy készülő frazeológiai etimológiai szótár tükrében
2014. július 9. - Nyilvános előadás a Budapesti Francia Intézetben az intézet által szervezett 3. Nemzetközi Nyári egyetemenDu Thresor de la Langue françoise tant ancienne que moderne au Trésor de la Langue Française informatisé : quatre siécles de lexicographie française
2015. november 25. - Nyilvános előadás az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara által szervezett "Harmadik Kor Egyeteme" programsorozat keretébenA francia nyelv tündöklése és nyomorúsága
2016. május 26. - Nyilvános előadás a nizzai Centre Universitaire Méditerranéen-ben.Regards croisés culturels franco-hongrois. Le cas de Mór Jókai et d'Endre Ady, écrivains et poètes hongrois
2017. március 1. - Nyilvános előadás a dublini Alliance Française frankofón napjainak keretében.La langue française en images
2017. március 3. - Nyilvános előadás a National University of Ireland Mynooth Francia Tanszékén.Le francais, une langue de dictionnaires


HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KUTATÁSI PÁLYÁZATOK
1978-1980   Részvétel az MTA Nyelvtudományi Intézete, az ELTE Francia Tanszéke és a párizsi Sorbonne 3 Hungarológiai Központja által létrehozott magyar-francia kontrasztív nyelvészeti munkabizottságban.   
1981-1990   A Művelődési Minisztérium több Kutatási-fejlesztési pályázatának témavezetője.   
1993-1999   Részvétel az ELTE Francia Tanszéke és a párizsi Sorbonne 3 Hungarológiai Központja által a Magyar-francia rag- és névutószótár megszerkesztésére létrehozott magyar-francia kontrasztív nyelvészeti munkabizottságban.   
1990-1994   Résztvevő a Frazeográfiai kutatások című, 2257 számú OTKA pályázatban.   
1995-1998   Témavezető a Frazeológiai enciklopédia című, T 017939 számú pályázatban.   
1991-1999   Részvétel az új francia-magyar, magyar-francia nagyszótár szerkesztésén dolgozó francia-magyar kutatócsoport munkájában.   
1999-2000   Részvétel a Gredos Kiadónál megjelenő Spanyol-francia szólásszótár szerkesztésében.   
1999-2001   Részvétel a magyar-francia együttműködésben elkészült Francia-magyar, magyar-francia jogi szakszótár szerkesztési munkálataiban főszerkesztőként és szerzőként.   
2004-2006   Témavezető az Európai frazeológia univerzálék című, T 047183 számú pályázatban.   
2009-2013Közreműködő kutató az Universidade de Santiago de Compostela Egyetem María Isabel González Rey által vezetett FRASEONET (GI-2061 - Grupo de investigación de fraseoloxía e paremioloxía) nemzetközi kutatócsoportban (link).


OKTATÁS- ÉS TUDOMÁNYSZERZVEZÉS
1990-1991   Az ELTE BTK Infrastrukturális Bizottságának elnöke.   
1992-   A Pro Renovanda Cultura Hungariae "Klebelsberg Kuno Emlékére" szakalapítvány kuratóriumának tagja.   
1992-   Az Egyetemközi Francia Központ Tudományos Tanácsának tagja.   
1993-   A MÖB felkérésére részvétel a francia állam által felajánlott doktori ösztöndíjakra beérkező pályázatok magyar-francia bírálóbizottságában.   
1995-96   A debreceni, szegedi, angers-i és hull-i egyetemekkel közös Tempus program keretében a tanszéki nyelvoktatásba integrált szaknyelvi-szakterminológiai oktatási modulok szervezése az ELTE Francia Tanszékén.   
1996   Intenzív oktatási modul beindítása francia módszertani szakemberek bevonásával az ELTE Francia Tanszéke és az Egyetemközi Francia Központ szervezésében a francia szakos hallgatók szakmódszertani képzésének modernizálására.   
1996-   A Revue d'Études Françaises (ELTE Francia Tanszék - Egyetemközi Francia Központ) szerkesztőbizottságának tagja.   
1996-1997   A Magyar-Francia Társaság Elnökségének tagja.   
1996-1998   Több féléves módszertani továbbképző szemináriumokat szervezése az ELTE Francia Tanszékén hazai és külföldi előadók részvételével a középiskolai tanárok oktatási módszerének javítása érdekében a Fefa IV által is támogatott projekt keretében.   
1997   Az ELTE BTK Tudományos Bizottsága "A Kar Képe Kétezerben" című munkacsoportjának tagja.   
1998-   Az ELTE BTK Kari Tanácsának tagja. A Kari Tanács Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke.   
1998   Az ELTE Francia Tanszéke kreditrendszerű tanegységlistájának kidolgozása francia (Dijon, Valenciennes), portugál (Braga) és magyar (Pécs) egyetemekkel közös Tempus program keretében.   
1998-2002   Az ELTE BTK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke.   
1999   1999. március 1. és június 30. között az ELTE BTK Romanisztikai Tanszékcsoportjának megbízott vezetője.   
1999   Részvétel az MTA I. osztálya Nyelvtudományi Bizottsága Szótári Munkabizottságának munkájában (a magyarországi francia frazeológiai szótárak történetének összefoglalása és bibliográfiája).   
2000-   Az ELTE BTK Romanisztikai Intézetének igazgatóhelyettese.   
2001-2004   Kuratóriumi tagság az Ifjúsági Magyar-Francia Alapítványban.   
2003   Szakértő bíráló a Széchenyi István Ösztöndíj és a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj nyelvtudományi szakbizottságában.   
2003-   A Lexikográfiai füzetek (MTA) szerkesztőbizottságának tagja.   
2003-2004   Az ELTE BTK tudományos dékánhelyettese.   
2005   A NKÖM által meghirdetett és a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál lebonyolított "Édes Anyanyelvünk II. A Tiszta és közérthető kommunikációért" c. pályázat bírálóbizottságának elnöke.   
2005. febr. 4-5.Szekcióvezető a francia szakos lengyel, cseh, szlovák és magyar doktoranduszok 9. nemzetközi találkozóján (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba).   
2005. márc. 21-23.Bíráló és zsűrielnök a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humántudományi Szekciójában.   
2007-Az ELTE BTK képviseletében az ELTE Egyetemi Doktori Tanácsának póttagja.
2008-Az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tagja, a Bizottság könyvfelelőse.
2009-Az ELTE BTK Professzori Tanácsa Elnökségének tagja.
2010-A Budapesti Francia Intézet nemzetközi Tudományos Orientációs Tanácsának tagja.
2010. szept. 24.Tudományos emlékülés szervezése az ELTE Bölcsészettudományi Karán az egyetemi franciaoktatás megindulásának 235. évfordulója alkalmából.
2011-Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Nyelvészeti Doktori Iskolájának vezetője.
2012-Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Kari Doktori Tanácsának tagja.
2012-Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Külügyi és Nemzetközi Képzési Bizottságának tagja.
2012-Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Idegennyelvi Továbbképző Központ Szakmai Felügyeletét Ellátó Bizottság tagja.
20136MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj - kuratóriumi tag, 2015 óta szakértő bíráló.
2016-Magyar Nyelvtudományi Társaság Idegen Nyelvi Szakosztály - elnök


TARSASAGI TAGSAGOK
1978-   Nemzetközi Funkcionális Nyelvészeti Társaság (Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle).   
1996-   Magyar Nyelvtudományi Társaság.   
1996-   MTA Köztestület.   
1999-   Nemzetközi Frazeológiai Társaság (Société Européenne de Phraséologie).   
2002-   Az MTA I. osztálya Nyelvtudományi Bizottságának Szótári Munkabizottsága.   
2005-   A Magyar Nyelvtudományi Társaság Választmányának tagja.   
2008-   Az MTA I. osztálya Nyelvtudományi Bizottsága.   


KITÜNTETESEK
1987   "Kiváló Munkáért" (Művelődési Minisztérium).   
1998   A Francia Kormány Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques (az "Akadémiai Pálmák Tiszti Fokozata") kitüntetése a magyar-francia oktatási és kulturális kapcsolatok terén kifejtett munkáért.   
2001   A Francia Kormány Commandeur dans l'Ordre des Palmes Académiques (az "Akadémiai Pálmák Parancsnoki Fokozata") kitüntetése a magyar-francia oktatási és kulturális kapcsolatok terén kifejtett munkáért.   
2001   A Francia Kormány Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (a "Művészetek és Bölcsészettudományok Rend Lovagi Fokozata") kitüntetése a magyar-francia oktatási és kulturális kapcsolatok terén kifejtett munkáért.   
2007   "Kiváló magyar szótár" díj az Akadémiai Francia-magyar kisszótár szerkesztéséért.
2007   A Magyar Tudományos Akadémia és az Akadémiai Kiadó "Nívódíj 2007" elismerése a Francia-magyar kéziszótár CD-vel című mű szerkesztéséért.
2008"Kiváló magyar szótár" díj az Akadémiai Francia-magyar kéziszótár szerkesztéséért.
2009A Modern Filológiai Társaság "Pro Neophilologia in Hungaria" érdemérme.
2009ELTE "Pro Universitate Emlékérem" arany fokozata.
2011A Francia Kormány Chevalier de la Légion d'Honneur (a "Becsületrend Lovagi Fokozata") kitüntetése a magyar-francia oktatási és kulturális kapcsolatok terén kifejtett munkáért.
2014Az ELTE BTK "Ürményi József-díja" a Karon végzett kiemelkedő oktatói tevékenységért.
2017A Magyar Érdemrend Polgári Tagozat tisztikeresztje.